17 S. High Street Columbus, Ohio 43215

Con Pepperoni

Pepperoni, mozzarella cheese

  • Large 14” $16.00
  • xLarge 18” $19.00
  • 18”x26” Tray $40.00