17 S. High Street Columbus, Ohio 43215

Con 3 Funghi

Portobello, shitakes, tomatoes

  • Large 14” $18.00
  • xLarge 18” $23.00
  • 18”x26” Tray $44.00